Се работи на зимско одржување на улици, денес чистење на снег кон Пуста Река

По посолувањето на улиците во градот во изминатите денови, денес ЈП „Комуна“ е на терен кон с. Пуста Река и работи на расчистување на снегот. Во рамки на годишната програма…

Дефект на водоводната мрежа во с. Бучин

Почитувани сограѓани од с. Бучин, Заради дефект на водоводната мрежа домаќинствата од ова населено место ќе имаат недостатоци од вода. Службите на „Комуна“ се на терен и го решаваат проблемот.…

Проверката на водомерите да се врши „онлајн“

Почитувани, Зимските услови и состојбата со коронавирусот не секогаш овозможуваат службите на „Комуна“ на лице место да ја проверуваат состојбата со водомерите. Заради овие причини апелираме граѓаните да ја користат…

Краток прекин на водоснабдување во Алданци

Почитувани граѓани на с. Алданци, Заради промена на вентил во наредните не повеќе од два часа ќе има недостаток од вода. Оваа тековна активност ја спроведуваме брзо и ажурно за…

„Пријави дефект“ за побрзо решавање на проблемите

Апликацијата „Пријави дефект“ се наоѓа во десниот дел од почетната страница на „Комуна“ -komunakrusevo.mk, веднаш под „Пријави ѓубре“ и „Испрати состојба на водомер“. Со покажување на курсорот се појавува опција…

Протокот на вода во домаќинствата да биде умерен, да се превенираат мрзнење и недостатоци

ЈП „ Комуна“ Крушево на 19.01.2021 година ги извести граѓаните дека заради засилен проток на вода во домаќинствата како превенција од мрзнење дел од граѓаните се соочуваат со недостаток од…

Окта со донација за решавање на проблемот со пумпната станица

Со донација од компанијата „Окта“ „Комуна“ и општина Крушево успеаа да го решат проблемот по оштетувањето на пумпата во пумпната станица во с. Норово од каде што се пумпа вода…

Чистење на канали во с. Саждево

ЈП „Комуна“ е на терен во с. Саждево и се работи на расчистување на канали. „Изминатиов период активно работиме на чистење канали за да превенираме поплавување од дождови и евентуално…

Упатство за користење на апликацијата „Испрати состојба на водомер“

Преку „онлајн“ апликацијата на интернет страницата на „Комуна“ граѓаните можат да испраќаат состојба на водомер. Ова апликација ќе овозможи секој граѓанин да испрати фотографија од состојбата на водомерот со цел…

Се чистат канали од Јакреново кон Саждево

Денес се расчистуваат одводни канали и канали за атмосферска канализација на пределот од с. Јакреново кон с. Саждево. Ова е продолжување на превентивните мерки за намалување на ризикот и спречување…

ЈП „Комуна“ - Крушево