Подобри услуги кон граѓаните, кампања за редовно плаќање и подмирување на трошоците – годишна програма на Комуна за 2022

Во 2022-ра година ЈП „Комуна“ Крушево ќе работи на подобрување на услугите на граѓаните, водење на кампања за редовна наплата на услугите, одговор на поплаки и жалби на граѓаните со…

Усвоени програмата за работа и финансискиот план за 2022

На денешната 7-ма седница на советот на општина Крушево се усвоија програмата за работа и финансискиот план за 2022-ра година. ВД директорката на ЈП „Комуна“ Крушево Станка Ефремова Трајкоска на…

ЈП „Комуна“ - Крушево