Прекин на вода во град Крушево поради отстранување на дефект

Прекинот започнува од 8:15 часот и ќе трае се до надминување на проблемот. Екипите на претпријатието очекуваат интервенцијата да се спроведе брзо и час поскоро да се рестартира редовното водоснабдување.…

Нови корпи за домаќинства, да се вадат на главна улица за подигнување

На домаќинства од улица Таќа Бербер им се доделуваат корпи, додека контејнерот е отстранет заради поефикасно собирање на отпад и спречување на расфрлање на истиот. „Комуна“ ги повикува овие домаќинства…

ЈП „Комуна“ - Крушево