Управен и надзорен одбор на ЈП „Комуна“

Надзорен одбор 

Претседател Нико Јуца

Членови

Љубица Стојческа                               
Весна Илиеска                              
Абуш Изеироски
Деана Наумоска

Линк до одлука: sluzhben-glasnik-9-ta-sednica.pdf (krusevo.gov.mk)

Управен одбор:           

Претседател  Пецо Стеваноски

Членови

Василика Чавкароска
Оливера Чавкар
Трајче Шекрески
Лирија Емини
Таки Штабески
Мевљуд Рушани

$10

Perfect Kentucky

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec aliquet dolor libero,

$43

Special Platter

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec aliquet dolor libero,

$87

Roast Chicken

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec aliquet dolor libero,

Starts at 2:00 pm

Lunch Menu

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore

$85

Baked Shrimp

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec aliquet dolor libero,

$55

Australian Beef

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec aliquet dolor libero,

$39

Muesli Raisins

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec aliquet dolor libero,

Starts at 7:00 pm

Dinner Menu

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore

$10

Perfect Kentucky

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec aliquet dolor libero,

$43

Special Platter

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec aliquet dolor libero,

$87

Roast Chicken

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec aliquet dolor libero,

$85

Baked Shrimp

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec aliquet dolor libero,

$55

Australian Beef

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec aliquet dolor libero,

$39

Muesli Raisins

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec aliquet dolor libero,

Download out App Today & Experience Endless Possibilities

Download App

ЈП „Комуна“ - Крушево