Реконструкција на дел од водоводната мрежа, водоснабдувањето се подобрува

Ќе се реконструира дел од водоводната мрежа на град Крушево со што ќе се обезбеди редовно водоснабдување и уште поквалитетна вода за пиење. Ќе се реконструира водоводната мрежа на делот…

ЈП „Комуна“ - Крушево