Се чистат канали од Јакреново кон Саждево

Денес се расчистуваат одводни канали и канали за атмосферска канализација на пределот од с. Јакреново кон с. Саждево. Ова е продолжување на превентивните мерки за намалување на ризикот и спречување…

Упатство за користење на апликацијата „Пријави ѓубре“

ЈП „Комуна“ апелира граѓаните да ја користат апликацијата „пријави ѓубре“ за да пријавуваат различни видови на отпад како стар мебел, гранки од дворови и слично. Ова се спроведува со цел…

ЈП „Комуна“ - Крушево