Упатство за користење на апликацијата „Испрати состојба на водомер“

Преку „онлајн“ апликацијата на интернет страницата на „Комуна“ граѓаните можат да испраќаат состојба на водомер. Ова апликација ќе овозможи секој граѓанин да испрати фотографија од состојбата на водомерот со цел…

ЈП „Комуна“ - Крушево