Се работи на зимско одржување на улици, денес чистење на снег кон Пуста Река

По посолувањето на улиците во градот во изминатите денови, денес ЈП „Комуна“ е на терен кон с. Пуста Река и работи на расчистување на снегот. Во рамки на годишната програма…

ЈП „Комуна“ - Крушево