Протокот на вода во домаќинствата да биде умерен, да се превенираат мрзнење и недостатоци

ЈП „ Комуна“ Крушево на 19.01.2021 година ги извести граѓаните дека заради засилен проток на вода во домаќинствата како превенција од мрзнење дел од граѓаните се соочуваат со недостаток од…

ЈП „Комуна“ - Крушево