Одржување на јавна чистота и одговор на барања на граѓани

Јавното претпријатие за комунални дејности „Комуна“ Крушево работи на активности кои се во доменот на јавна чистота и одговор на барањата на граѓаните од аспект на одредени проблеми. „По интензивните…

ЈП „Комуна“ - Крушево