Ќе се поставува заштита на контејнерите, да се оневозможи растурање на отпад

ЈП „Комуна“ Крушево ќе ги заштитува контејнерите со поставување конструкција која ќе оневозможи растурање на отпадот и ефикасно складирање на истиот. Во тек е изработка на железна конструкција и за…

ЈП „Комуна“ - Крушево