Краток прекин на вода

Краток прекин на вода поради санирање на дефект. Улиците на кои ќе има прекин се:

  • Томе Никле
  • Киро Фетак
  • Нико Доага
  • Илинденска
  • Тодор Проески
  • Мише Ефтим

Како што е наведено на почетокот, очекуваме прекинот да биде краток со оглед на сериозноста на дефектот на водоводната мрежа.

Со почит,
ЈП „Комуна“ Крушево
05.06.2024 г.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ЈП „Комуна“ - Крушево