Водата во Норово да се преврива

Водата во с. Норово да се преврива по 10 минути доколку се користи за пиење.

ЈП „Комуна“ преку Институтот за јавно здравје врши редовни проверки на исправноста на водата и врз основа на наодите презема мерки и ги информира граѓаните.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ЈП „Комуна“ - Крушево