Расчистување на уште една мини дива депонија

Расчистување

Локација: „Стара бензиска“

Продолжуваат активностите за расчистување на мини диви депонии. Денес се работи на влезот на градот или местото познато како „Стара бензиска“.

Овие активности се во рамки на долгорочна планска работа на ЈП „Комуна“ Крушево за расчистување на мини депонии и подигнување на свеста да не се загадува Крушево. Претпријатието упатува апел отпадот да се фрла на соодветни места, а при поголеми количини на отпад од домаќинства да се контактира „Комуна“ за асистенција.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ЈП „Комуна“ - Крушево