Прекин на вода во хотелската зона и делови од улици

Почитувани,

Недостаток на вода во текот на денот имаат хотелите и делови од подолу наведените улици. Причината за прекинот е работа на дефект.

Томе Никле
Мише Ефтим
Никола Карев
Нико Доага
Тодор Проески.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ЈП „Комуна“ - Крушево