Водата во Норово да се преврива

Водата во с. Норово да се преврива по 10 минути доколку се користи за пиење. ЈП „Комуна“ преку Институтот за јавно здравје врши редовни проверки на исправноста на водата и…

ЈП „Комуна“ - Крушево