Дефект на главната водоводна мрежа

Почитувани,

Работиме на дефект на главната водоводна мрежа. За време на работата прекин на вода ќе има на следните улици.

  • Горните делови од Питу Гули
  • Мише Ефтим
  • Таќа Бербер
  • Ќиро Фетак
  • Никола Карев

Се заблагодаруваме на граѓаните за разбирањето.

Со почит,
ЈП „Комуна“ Крушево
25.08.2023г.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ЈП „Комуна“ - Крушево