Се отстранува дефект во с. Борино

Денес, 28.05.2022г., ЈП „Комуна“ Крушево работи на отстранување на дефект на водоводна линија во с. Борино.

Тековно претпријатието и денес работи на редовните обврски.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ЈП „Комуна“ - Крушево