Краткотраен прекин на водоснабдување на средно високи зони од градот

Краткотраен прекин на вода ќе имаат домаќинствата од средно високи зони во град Крушево, односно делови од подолу наведените улици:

Тодор Проески
Томе Никле
Киро Фетак
Никола Карев
Мише Ефтим
Коча Миленку
Манчу Матак
Партизанска
Питу Гули

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ЈП „Комуна“ - Крушево