Надминати проблемите со канализацијата во Норово

Норово

Почитувани граѓани од с. Норово,

Проблемот со фекалната канализација е надминат. За ваквите проблеми да не се повторуваат неопходно е сите домаќинства да бидат приклучени на системот на канализацијата.

Апелираме до граѓаните да се приклучат на канализационата мрежа во најкраток можен рок за да се обезбеди здрава животна средина и ваквите проблеми да не се повторуваат. Доколку ваквите случаи се провлекуваат истите ќе предизвикуваат проблеми на процесот на целосна имплементација на проектот за изградба на канализација и изградба на пречистителна станица.

Општина Крушево во с. Норово работеше на првата фаза на фекална канализација во 2020-та година.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ЈП „Комуна“ - Крушево