Реконструкцијата на водоводна линија заврши, се санира улицата

Започна санацијата на улица Партизанска на делот на кој се вршеше реконструкција на водоводна линија.

Се поставија нови црева со поголем квалитет кои ќе ги надминат проблемите на чести дефекти и прекин на вода. Од денес се работи на улицата за враќање во првобитна состојба, односно ќе биде санирана откако целиот процес е официјално завршен.

„На овој дел од улицата се појавуваа чести дефекти кои предизвикуваа прекин на вода не само на Партизанска, туку и на улиците Питу Гули и Коча Миленку. Исто така, честите дефекти значат повеќе трошоци за комуналното претпријатие и неефикасно спроведување на обврските и услугите кон граѓаните. После реконструкцијата на овој дел од мрежата тие проблеми ќе бидат надминати“, изјави ВД директорката на ЈП „Комуна“ Крушево, Станка Ефремова Трајкоска.

„Комуна“ се заблагодарува на разбирањето и трпението од граѓаните во овој подолг процес на реконструкција на водоводната линија.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ЈП „Комуна“ - Крушево