Започнува санација на дел од ул. Таќа Бербер

Од денес се работи на санација и тековно одржување на дел од улица Таќа Бербер. Оваа улица беше видно оштетена и тешко проодна и оттука потребата оваа улица иако со бехатон плочки да биде санирана.

„Продолжува тековното одржување на улици. Од дене сработиме на дел од оваа улица каде ќе се овозможи подобро и побезбедно движење. По завршувањето продолжуваме и на останатите делови од градот каде што е потребна интервенција“.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ЈП „Комуна“ - Крушево