„Комуна“ ќе продолжи со чистење на споредни улици во Крушево

Чистење

Главна сообраќајница, центар и споредни улици

По првичното чистење на главната сообраќајница и центарот на Крушево во периодот што следи ЈП „Комуна“ Крушево ќе продолжи со чистење на споредни улици.

За оваа активност „Комуна“ покрај со човечки ресурси ќе ја користи достапната механизација за поефикасно и побрзо завршување на планираните активности.

Претходно „Комуна“ заедно со ТППЕ работеше на метење и миење на улиците, а претпријатието го продолжи и процесот на расчистување на диви депонии.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ЈП „Комуна“ - Крушево