Износ кој го плаќате:
Број на фактура:


Со притискање на копчето плати, ќе бидете префрлени на безбедна форма каде можете да ги внесите податоците од вашата платежна картичка. После успешно плаќање, ќе бидете повтрорно вратени на страницата на ЈП “Комуна” – Крушево.

ЈП „Комуна“ - Крушево