Изработка на водоводен приклучок, прекин на вода на неколку улици

Јп „Комуна“ Крушево ќе работи на изработка на водоводен приклучок. За извршување на оваа задача прекин на вода ќе има на следните улици:

Тодор Проески
Таќа Бербер
Мише Ефтим
Ќиро Фетак
Никола Карев
Нико Доага – високи делови од улицата

По завршување на оваа активност водоснабдувањето ќе се нормализира.

Со почит,
ЈП „Комуна“ Крушево
12.10.2022г.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ЈП „Комуна“ - Крушево