Продолжува реконструкцијата на водоводна линија, прекин на вода на 3 улици

Продолжува реконструкцијата на водоводна линија на улица Партизанска. Во период од околу 6 часа, додека се одвиваат активностите, на оваа улица и на Питу Гули и делови од Коча Миленку ќе има прекин на вода.

Реконструкцијата на водоводна линија започна вчера, а целиот процес е започнат како последица на поголеми и чести дефекти кои се јавија изминатион период. ЈП „Комуна“ Крушево заедно со приватен субјект, одговорен за првичната реконструкција на водоводната мрежа во овој дел од градот, работат на што е можно побрзо, но и поквалитетно завршување на работите околу вооводната линија.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ЈП „Комуна“ - Крушево